Privacy

Zaštita osobnih podataka

OBAVIJEST O PRIVATNOSTI PRI OBRADI PODATAKA
Obavijest o privatnosti pri obradi podataka prema čl. 13. Zak. dekreta 196/2003, te obuhvaća i provedbu smjernice Europskog parlamenta i Savjeta br. 95/46/CE od 24. kolovoza 1995. godine koja se odnosi na zaštitu privatnih osoba glede obrade osobnih podataka i njihovog slobodnog protoka.

Calzedonia S.p.a. (u daljnjem tekstu »Tvrtka«, ili »Calzedonia«), u svrhu odabira stručnoga osoblja, nudi mogućnost odgovaranja na oglase koji se objavljuju na njezinim web stranicama radi zapošljavanja osoblja, te i mogućnost unošenja ponude kandidata preko istih, putem slanja osobne radne i životne biografije.

U te svrhe, Tvrtka umoljava zainteresirane osobe da dostave sve podatke koji mogu biti od koristi za procjenu pogodnosti za određeno radno mjesto u poduzeću.

Tvrtka se ovime obvezuje koristiti primljene informacije sukladno važećim zakonskim propisima, što se posebice odnosi na uredbe u svezi čuvanja tajnosti osobnih podataka. S time u vezi i u skladu s odredbama iz Zak. dekreta 196/03, Tvrtka moli kandidate da prouče daljnje odredbe u ovome spisu.
1. Predmet obrade
Calzedonia S.p.A. prikuplja osobne i identifikacijske podatke koji će biti predmetom obrade u okviru principa danih ovim izvješćem o načinu obrade podataka.
Osjetljivi podaci
Preko ovih web stranica, zainteresirani kandidat može povjeriti podatke koji se sukladno čl. 4. stavka 1, točke d) iz Zak. dekreta 196/03, imaju smatrati osjetljivima, tj. podatke koji opisuju rasnu i nacionalnu pripadnost, vjeroispovijest, ideološka ili druga uvjerenja, političke stavove, pripadnost političkim strankama, sindikatima, udrugama vjerske, ideološke ili sindikalne prirode, kao i one koji iskazuju osobno zdravstveno stanje i seksualni život (primjerice, pripadnost nekoj od zaštićenih kategorija). Tu kategoriju podataka, Calzedonia smije obrađivati jedino uz prethodnu suglasnost koju dotična osoba iskaže u pisanom obliku. Molimo kandidate da omeđe slanje takvih podataka izričito na dio koji je usko povezan s radnim mjestom za koje konkuriraju. Ukoliko se slanje osjetljivih podataka pokaže neophodnim, o tome će odluku donijeti sam kandidat i ovlastiti Tvrtku za njihovu obradu, te će potom ispisati ovu stranicu, potpisati je i poslati u sjedište Naslovnika obrade podataka.
2. Način i svrha obrade podataka.
Način

Tvrtka će podatke obrađivati na papirnatoj, informatičkoj ili telematičkoj osnovi i podlozi.

Tvrtka će se u svezi s primljenim podacima brinuti za:
1) njihovo točno registriranje, kako bi bili suglasni s izjavom kandidata;

2) njihovo ažuriranje poslije svakog izvješća kojim kandidat unosi izvjesne promjene u iste;

3) njihovo čuvanje u obliku koji omogućuje identificiranje kandidata u vremenskom roku ne dužem od vremena potrebnog za izričitu svrhu za koju su podaci prikupljeni.

S podacima mogu biti upoznati svi subjekti koje Naslovnik i/ili odgovorne osobe za obradu podataka posebno odrede, tako što će se tim osobama povjeriti obrada u skladu sa svrhom i zadanim profilom svake od tih osoba. Ujedno s time mogu biti upoznati i subjekti kojima se, shodno bližim odredbama koje slijede u nastavku, podaci mogu obznaniti ili prenijeti.

Svrha

Prikupljanje i obrada osobnih podataka od strane tvrtke Calzedonia, ima za cilj odabir i izbor osoblja za poduzeća unutar Gruppo Calzedonia u Italiji i inozemstvu. Zato se od kandidata za radna mjesta u Gruppo Calzedonia traži da na web stranice unesu određeni niz podataka, između ostalih i vlastiti životopis, kao i sve korisne identifikacijske i osobne podatke koji mogu biti korisni za procjenu odgovara li stručni profil kandidata potrebama Tvrtke.

Tvrtka zadržava pravo ukloniti primljene podatke iz arhiva ukoliko se, poslije obavljene provjere, oni pokažu netočnima, nepotpunima, ili pak neažuriranima.

Davanje podataka koje Tvrtka traži, slobodna je volja svakog od kandidata. S druge strane, odbijanje pružanja istih u cijelosti ili djelomično, neće omogućiti odgovaranje na naše oglase koji se pojavljuju na web stranicama Calzedonie radi zapošljavanja osoblja, ili pak unos osobne kandidature po slobodnoj volji. Davanjem traženih podataka uz izričito ovlaštenje za njihovu obradu, zainteresirani kandidat iskazuje da je primio na znanje da će Calzedonia pristupiti njihovoj obradi prema gore navedenim metodama; pod tim se podrazumijevaju i prijenos i korištenje istih podataka, ovisno o području aktivnosti.


3. Korištenje i prijenos podataka.

Korištenje

Calzedonia Spa će drugima dostaviti prikupljene osobne podatke samo u opsegu potrebnom za postizanje ciljeva iz 1. točke, te kada to iziskuju zakonske obveze. Na osnovu izloženog, podaci se mogu dostavljati:
a) organima javne sigurnosti, javnim ustanovama ili privatnim društvima, a u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza;
b) društvima koja se bave statističkim izračunima. Dostavljanje podataka ovim subjektima obavljat će se uz prethodna jamstva da će se trećoj strani podaci predavati u zbirnoj formi, te na način koji osigurava anonimnost tih osoba;
c) poduzećima iz vlastite Skupine, te i onima koji sa Skupinom rade pod ugovorom o franšizi;
d) društvima za obradu podataka i za informatičke usluge (primjerice, za držanje web stranica, unos podataka, upravljanje i održavanje informatičke infrastrukture i usluga, i sl.);
e) društvima i uredima koji tvrtci Calzedonia pružaju usluge konzaltinga (primjerice, poduzeća iz tercijarne djelatnosti istraživanja i odabira osoblja, a u svrhu podrške Naslovniku radi procjene odabranih ponuda);
f) kontrolnim, kontroliranim ili povezanim društvima iz Gruppo Calzedonia u Italiji i inozemstvu, a prema popisu u sljedećem odjeljku »Prijenos podataka u inozemstvo«.

Podaci se ne mogu ni u kom slučaju distribuirati.

Prijenos podataka u inozemstvo

Temeljem članaka 42. i 43. iz Zak. dekreta 196/03, u svrhe olakšavanja postupka odabira osoblja za svoja poduzeća, kada se u svrhe i na način izložen u ovom izvješću, zadobije posebno odobrenje od strane ovlaštene osobe, Calzedonia ima pravo prenijeti osobne i identifikacijske podatke, kako u države članice Europske unije, tako i u treće zemlje izvan Europske unije u kojima postoje poduzeća iz njezine Skupine. Poduzeća su navedena u popisu koji slijedi. Eventualno povjerene osjetljive podatke Calzedonia će prenositi izvan teritorije države Italije isključivo ako vlasnik podataka za tu radnju daje svoj izričiti pristanak u pisanome obliku. Molimo kandidate da ispišu, potpišu i pošalju ovu stranicu u sjedište Naslovnika ako žele dati ovlaštenje za slanje osjetljivih podataka u druge zemlje u kojima postoje tvrtke - članice Skupine (navedene u donjem popisu).
Dotična osoba može u svakom trenutku od Calzedonie tražiti brisanje svojih poslanih podataka iz zbirne baze podataka, te ima sva prava priznata zakonom, shodno navodima iz točke br. 4.

RUSKA FEDERACIJA
OOO “CALZRU”
123317, Moscow,
Preseneskaya Emb. 8, bld.1
MIBC “Moscow City”
MFK “Capital City” North Tower 15th floor


POLJSKA
CALZ Polska Sp. z o.o.
ORCO TOWER
Al.Jerolimskie 81, XII floor
02-001 WARSZAWA


ČEŠKA REPUBLIKA
CALPRA s.r.o.
Futurama business park
Sokolovská 651/136 A
186 00 PRAHA 8 Karlín


SLOVAČKA REPUBLIKA
CALZEDONIA SLOVAK s.r.o.
City Business Center
Karadžičova 8
821 08 BRATISLAVA
MAĐARSKA
M.F.H. Kft.
Trez krt. 11. - 1- emelet 2. ajtò
H-1067 BUDAPEST


ŠPANjOLSKA
Franchising Calzedonia Espana S.A.
C/ Ciencias 71-87, modulo 7 Pol.Pedrosa
08908 HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARCELONA


PORTUGAL
CALZEDONIA PORTUGAL , Lda
Avenida Infante D.Henrique, 306 – Lote 6 – 2°
Andar - 1950-421 LISBOA


AUSTRIA
CCI HANDELSGESELLSCHAFT m.b.H.
Rivergate 1/OG 3/Top G und H
Handelskai 92
1200 WIEN


HRVATSKA
CALZEDONIA CROATIA d.o.o.
Ulica Grada Verone 3
Donji Kneginec
42204 TURČIN


AUSTRIJA
CCI HANDELSGESELLSCHAFT m.b.H.
Rivergate 1/OG 3/Top G
Handelskai 92
A-1200 WIEN


TURSKA
CALZEDONIA TK Diş Ticaret
Limited Şirteki
Abdi İpekçi Cad. No: 19/1 Kat: 6
34367 Nişantaşi – ISTANBUL


VELIKA BRITANIJA
CALZEDONIA U.K. Limited
c/o Spirella House – TEZENIS
266/270 Regent Street
WIB-3AH London


FRANCUSKA
CALZEDONIA FRANCE s.a.s.u.
51 rue de la CHAUSSE D’ANTIN
75009 PARIS

NJEMAČKA
CALZEDONIA GERMANY GmbH
Neuer Zollhof 3
40221 DÜSSELDORF


4. Prava kandidata

Nakon slanja vlastitih podataka Calzedoniji, svatko ima pravo na:
1) potvrdu da podaci o toj osobi postoje ili ne, pa i onda kada ti podaci još uvijek nisu registrirani, te dostavu te vijesti na jasan način;

2) navođenje(a) porijekla osobnih podataka, namjene i načina obrade, (ii) obavijest o primijenjenoj informatičkoj logici kada se obrada vrši elektroničkim pomagalima, (iii) podatke o naslovniku, odgovornim osobama i naimenovanom predstavniku, (iv) popis subjekata ili njihovih kategorija kojima se osobni podaci mogu dostavljati ili ih oni mogu doznati obzirom da imaju ulogu imenovanog predstavnika na području te zemlje, imena odgovornih ili ovlaštenih osoba.
Također, dotična osoba ima pravo na:
a) ažuriranje, popravak, odnosno, kada za to iskaže interes, može i dopuniti svoje podatke;

b) brisanje, pretvorbu podataka u anonimne, blokiranje podataka obrađivanih u suprotnosti sa zakonom, uključivo i onih za koje, obzirom na svrhu prikupljanja ili dalje obrade, čuvanje nije neophodno;

c) potvrdu da su radnje iz točaka a) i b), pa i kada se njihovoga sadržaja tiče, dane na znanje onima kojima su podaci dostavljeni ili obznanjeni, osim u slučaju kada je takva radnja nemogućna ili pak, kada njezino izvršenje zahtijeva angažiranje razvidno previše sredstava u odnosu na poštivano pravo dotične osobe.
Ta osoba također ima pravo djelomične ili potpune oporbe:
a) iz zakonski opravdanih razloga glede obrade osobnih podataka koji ga se tiču, iako su isti sukladni svrsi njihovog prikupljanja;

b) na obradu osobnih podataka koji se na nju odnose u svezi slanja propagandnog materijala ili izravne prodaje, ili pak radi obavljanja istraživanja tržišta ili slanja poruka komercijalnog sadržaja. Dotična osoba može Calzedoniji dostaviti sve gore navedene zahtjeve preporučenim pismenom, telefaksom ili elektroničkom poštom.

5. Naslovnik i Odgovorne osobe za obradu osobnih podataka

Naslovnik obrade osobnih podataka je Calzedonia S.p.a. sa sjedištem na adresi via Monte Baldo, 20, Dossobuono di Villafranca (VR)
Radi ostvarivanja vlastitih prava, dotična se osoba radi daljnjih informacija glede predmetne obrade, može obratiti subjektima koje je imenovao Naslovnik, kao što su Odgovorne osobe za obradu podataka, primjerice Odgovorne osobe za upravljanje ljudskim resursima i Odgovorne osobe za IT odjel tvrtke, koje su u skladu sa svojim radnim mjestom, registrirane na adresi sjedišta Naslovnika. Osoba o čijim se podacima radi, može stupiti u vezu s Naslovnikom i Odgovornim zaposlenicima, dostavom poruke e-pošte na privacy@calzedonia.it.U svezi izvješća dostavljenog mi temeljem Zak. dekreta 196/03, čl. 13.


U svezi prenošenja i korištenja mojih podataka u društvima iz Gruppo Calzedonia u Italiji, te drugim zemljama izvan teritorije države Italije, navedenim u popisu pod 3. točkom, a u svrhe istraživanja i odabira osoblja shodno 2. točki

 dajem suglasnost  odričem suglasnost

U svezi obrade osjetljivih podataka koje sam dostavio/la i njihovoga prijenosa i korištenja u društvima iz Gruppo Calzedonia u Italiji, te drugim zemljama izvan teritorije države Italije navedenim u popisu pod 3. točkom, a u svrhe istraživanja i odabira osoblja shodno 2. točki


 dajem suglasnost  odričem suglasnostPOŠALJI ŽIVOTOPIS
Spontano slanje životopisa
Ako niste zainteresirani za trenutno slobodna radna mjesta, a ipak biste htjeli poslati svoj životopis
This website uses technical cookies, profiling cookies and third party cookies in order to manage user navigation. To read more about this, please click here. By accessing any item of this website, apart from this banner, you agree to the use of cookies.
Altamira Recruitment Software | Recruitment Management System | Recruiting Software